Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Regina Morawska-Stec -prezes UTW
Zofia Szarszewska-Sierocka - wiceprezes UTW

Rada Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

1. Lila Pacek - przewodnicząca
2. Zdzisława Dorywalska - wiceprzewodnicząca
3. Grażyna Trzaskowska - skarbnik
4.Jadwiga Krawczyk - członek
5. Teresa Baran - członek
6. Barbara Jakubiak-Możdżyńska - członek
7. Stanisława Żołądek - członek

kronikarka Elżbieta Lech