XXIX Przegląd Jasełek

1. W przeglądzie mogą brać udział dzieci z otwockich przedszkoli i szkół, oraz z ognisk muzycznych i placówek kultury, – których opiekunowie złożą prawidłowo wypełnione karty uczestnika.

2. Czas przedstawienia nie może przekroczyć 35 min

3. Jeden wychowawca/nauczyciel/ opiekun może zgłosić do przeglądu tylko jedną grupę w każdej kategorii wiekowej.

4. Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty uczestnictwa do dnia 26.11.2021 r. ( kartę uczestnika należy wysłać na adres mailowy: konkursy@moktis.pl oraz adam.balinski@moktis.pl lub w wersji papierowej dostarczyć do sekretariatu MOKTiS ul. Armii Krajowej 4 w Otwocku).

5. W Przeglądzie Jasełek przewidziane są 4 kategorie, – w których można zgłaszać uczestników/grupy:

1) Przedszkola i klasy ‘O’,

2) Uczniowie z klas I-III,

3) Uczniowie z klas IV-VIII,

4) Uczniowie szkół średnich.

6. Przegląd odbywać się będzie w placówkach zgoszonych jednostek, w dniach 01.12 – 10.12.2021r w obecności przedstawicieli składu jurorskiego ( data i godzina do ustalenia mailowego).

7. Laureatów ( pierwsze miejsca) będziemy mogli zobaczyć na deskach teatru – podczas pokazu finałowego 19.12.2021 r. ( możliwa transmisja online).

8. Ocenianie:

Jury oceniać będzie:

– inicjatywę twórczą i pomysłowość,

– dobór materiału dostosowany do wieku uczestników,

– ogólny wyraz artystyczny ( kostiumy, choreografia),

– nawiązanie do tradycji,

– indywidualność artystyczną.

9. Koncert Laureatów odbędzie się w Sali Widowiskowej w ATM im. S. Jaracza w Otwocku – 19 grudnia 2021 r. i możliwe, że będzie publicznie streamowany przez MOKTiS na Facebooku ( Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu oraz Teatr Miejski im. S.  Jaracza w Otwocku).

10. Udział w przeglądzie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu i zgodą na publiczny streaming na kanałach MOKTiS.

11. Organizator (MOKTiS), zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie modyfikacji postanowień powyższego regulaminu, jak również przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o wprowadzeniu ewentualnych zmian będą zamieszczane na stronie www.moktis.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

Regulamin konkursu w formie pliku PDF do pobrania tutaj –> KLIKNIJ

Karta zgłoszeniowa w formie pliku PDF do pobrania tutaj –> KLIKNIJ