“Wyrwij się z sieci” – przedstawienie dla seniorów i dzieci

Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tomasza Morusa za prezentację spektaklu “Wyrwij się z sieci” w dniu 9 grudnia w Teatrze im. Stefana Jaracza. Na spektaklu obecni byli uczniowie szkoły oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przestroga przed nadmiernym korzystaniem z internetu kosztem relacji międzyludzkich dotyczy już wszystkich pokoleń, choćby dlatego, że seniorzy mają często wnuki, którym mogą pomóc w budowaniu prawdłowych relacji.