!!! REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO “OTWOCKA KULTURA CYFROWA”!!!

Miejski Ośrodek Kultury Turystyki i Sportu w Otwocku realizuje projekt grantowy „Otwocka kultura cyfrowa” w konkursie dotacyjnym Konwersja cyfrowa domów kultury. Dofinansowanie projektu grantowego MOKTiS w Otwocku to 167 300,00 zł. Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury

Czytaj