PORANEK MUZYCZNY: MUZYKA DLA SMYKA

15.05, godz. 12.00 Interaktywny koncert dla rodzin z dziećmi. Nadrzędnym celem tych muzycznych spotkań jest edukacja kulturalna najmłodszych melomanów a także promowanie wspólnego spędzania czasu dla całych rodzin. Poprzez muzyczne spotkania chcemy rozwijać u dzieci wrażliwość na muzykę, a także wyrobić nawyk chodzenia na koncerty, do teatru czy opery tak aby w przyszłości byli świadomymi

Czytaj