Miejski Ośrodek Kultury, Turystki i Sportu w Otwocku

Zaprasza dzieci z otwockich przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w konkursie na wyjątkową kartkę świąteczną 2021r.

Konkurs adresowany jest do dzieci i rodzin z Otwocka.

Warunkiem udziału jest dostarczenie w odpowiednim terminie kartki konkursowej z prawidłowo wypełnioną Kartą Uczestnika, która jest załącznikiem tego dokumentu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.


Mikołajkowy konkurs na wyjątkową kartkę świąteczną:

1. W konkursie mogą brać udział dzieci z otwockich przedszkoli i szkół podstawowych.

2. Uczestnicy przygotowują jedną pracę plastyczną na kartce formatu A4 (w pionie); technika wykonania: kredki świecowe, ołówkowe, pastele, farby plakatowe, akwarele, flamastry. Prace prosimy podpisywać na rewersie strony.

3. Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie zdjęcia lub kserokopii pracy do dnia 30.11.2021r na adres: konkursy@moktis.pl lub dostarczenie pracy w wersji papierowej do sekretariatu MOKTiS przy ul. Armii Krajowej 4 w Otwocku.

4. Ocenianie:

Jury oceniać będzie:

 – samodzielność wykonania odpowiadającą wiekowi wykonawców

 – staranność i estetykę

 – oryginalność w doborze techniki plastycznej

 – artystyczną wyjątkowość prac

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 5.12.2021r podczas Dnia ze Św. Mikołajem przed Teatrem im. Stefana Jaracza w Otwocku.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1. Nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach wiekowych (przedszkole, klasy 1-3 oraz klasy 4-8).

2. Jury wyłoni 3 zwycięzców, po jednym z każdej kategorii wiekowej. Pula nagród wynosi 1000zł. Zwycięski projekt będzie stanowił oficjalny wzór kartki wysyłanej przez Urząd Miasta. Każdy uczestnik konkursu otrzyma symboliczną nagrodę pocieszenia.

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu i zgodą na publiczny streaming na kanałach MOKTiS.

Organizator (MOKTiS) zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie modyfikacji postanowień powyższego regulaminu, jak również przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o wprowadzeniu ewentualnych zmian będą zamieszczane na stronie www.moktis.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

Regulamin konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami w formie pliku PDF do pobrania tutaj —-> KLIKNIJ