Konkurs COŚ?OK!

Konkurs na gadżet dla Otwocka! 2500 zł do wygrania!

Otwock ma dobry klimat, świdermajery, duszę, kulturę, ale do tej pory nie ma swojego gadżetu.

Czas to zmienić!

Zapraszamy projektantów graficznych, artystów, pasjonatów!

Zaprojektujcie, przyślijcie i wygrajcie 2500 zł.

Wasz wyprodukowany gadżet będzie wyrażać czas-obiekt-świadomość otwockich kontekstów.

Zwycięski projekt wybierze jury, w składzie którego zasiądzie m.in. dziekan Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, prof.Tomasz Sobisz.

Projekty gadżetu  należy przesyłać w terminie do 11 września 2020 roku na adres:

Miejski Ośrodek Kultury,Turystyki i Sportu w Otwocku

ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock

z dopiskiem – Konkurs COŚ?OK!

e-mai: cosok@moktis.pl

Szczegóły Konkursu w załączniku (TO DO WERSJI ONLINOWEJ ZAPROSZENIA)

Konkurs na gadżet to część  projektu „Mój Otwock online” realizowanego
w ramach programu Kultura w Sieci Narodowego Centrum Kultury.

Ogłoszenie wyników 18 września!