Infrastruktura Domów Kultury

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury realizuję zadanie ekran do edukacji kulturalnej w otwartej przestrzeni. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.