Dzisiaj mija 102 rocznica jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski czyli Bitwy Warszawskiej 1920 r. Szereg bitew nazwanych wspólnym mianem Bitwy Warszawskiej trwał od 13 do 25 sierpnia 1920 r.

W samym dniu 15 sierpnia koncentryczne natarcie odwodowych polskich dywizji (10 Dywizji generała Lucjana Żeligowskiego i 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej generała Jana Rządkowskiego) przyniosło duży sukces. Wojsko Polskie odzyskało utracony w poprzepdnich dniach teren i ponownie obsadziło w całości II linię obrony (wcześniej przerwaną przez bolszewików).

Na otwockim cmentarzu mamy miejsce pamięci związane z tymi wydarzeniami. Jest to grób polskiego żołnierza Stefana Przybylskiego. Na nagrobku umieszczona jest inskrypcja “żołnierz 1918 r.” ale odnosi ona do tego że brał on udział w wydarzeniach z listopada 1918 r. a nie do daty jego śmierci. Monumentalna księga “Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920” wydana w 1934 r. przez Wojskowe Biuro Historyczne podaje z imienia i nazwisko wszystkich poległych polskich żołnierzy w czasie walk o odzyskanie i utrzymanie niepodległości. Według zapisów tej księgi Stefan Przybylski poległ 20 sierpnia 1920 r. Jego grób znajduje się przy alei głównej od strony bramy przy ul. gen. Bema.