Ciekawostka kartograficzna – trasa wąskotorowej kolejki torfowej z kopalni torfu (dzisiaj to Jezioro Torfy) do stacji Otwock. Trasa tej kolejki to obecna ul. Andriollego.

Mapa okolic Warszawy wydana po 1920 r. przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

Na tej mapie możemy zobaczyć zaznaczoną trasę wąskotorowej kolejki torfowej z kopalni torfu (dzisiaj to Jezioro Torfy) do stacji Otwock. Trasa tej kolejki to obecna ul. Andriollego.

Drugą ciekawostką zaznaczoną na niej jest bocznica normalnotorowa z rejonu przystanku kolejowego Śródborów do okolic folwarku w Świerku.

Faktycznie po I wojnie światowej obydwa te szlaki kolejowe już nie istniały.