Bezpłatny seans filmowy “W czasie wojny byliśmy dziećmi. Wspomnienia otwockiej konspiracji” CZWARTEK; 1 WRZEŚNIA 2022 GODZ 12:00 – 13:15

Film “W czasie wojny byliśmy dziećmi. Wspomnienia otwockiej konspiracji” to dokument opowiadający o działalności podziemnej otwockich dzieci i młodzieży
w czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej.

Film to rejestracja historii otwockich Kombatantów o okupowanym Otwocku.
Opowieści o odwadze i determinacji ówczesnej młodzieży, wychowaniu w duchu patriotyzmu i oporu wobec okupanta, tragizmie Żydów z otwockiego getta, Otwocku powojennym, czy wreszcie przywołanie bohaterskich postaci z księdzem Raczkowskim na czele, były elementami składowymi tego projektu.

Bohaterowie filmu jako dzieci uczestniczyli w konspiracji niejako na obrzeżach działań antyokupacyjnych. Zadania, jakie stawiali przed nimi żołnierze AK, polegały głównie na kolportażu prasy podziemnej, szkoleniach paramilitarnych, stawaniu na czatach czy działań z zakresu małego sabotażu.

Nie zabraknie równie reminiscencji
o Otwocku przedwojennym – czasach szkolnych, parku miejskim, aktywnościach sportowych i dziecięcej beztrosce tak brutalnie przerwanej przez napaść na Polskę Niemców, a później Sowietów.

Serdecznie zapraszamy!
Wstęp wolny, a bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie Kina Oaza.