!!! REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO “OTWOCKA KULTURA CYFROWA”!!!

Miejski Ośrodek Kultury Turystyki i Sportu w Otwocku

realizuje projekt grantowy „Otwocka kultura cyfrowa” w konkursie dotacyjnym Konwersja cyfrowa domów kultury.

Dofinansowanie projektu grantowego MOKTiS w Otwocku to 167 300,00 zł.

Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, a także doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online. Dzięki temu MOKTiS w Otwocku został doposażony w nowoczesny sprzęt m.in.: umożliwiający realizacje on-line, transmisje, tworzenie własnych przedsięwzięć w formie audio/video., zostały podniesione kompetencje cyfrowe pracowników, co da możliwość stworzenia dodatkowej jakości dla prowadzonych działań kulturalnych.
Projekt grantowy Konwersja Cyfrowa Domów Kultury jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.