OGŁOSZENIE O PRZETARGU – Aktualizacja 21.07.2021

Nazwa postępowania: Dostawa ekranu LED wraz z dodatkowym osprzętem i montażem. Poniżej do pobrania w formie pliku PDF wszystkie niezbędne załączniki: Formularz oferty do pobrania –> tutaj Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania –> tutaj Identyfikator postępowania do pobrania –> tutaj Projekt umowy do pobrania –> tutaj Specyfikacja warunków zamówienia do pobrania –> tutaj Oświadczenie Nr

Czytaj