80 lat temu, 19 sierpnia 1942 r., nastąpiła krwawa likwidacja otwockiego getta przez okupacyjne władze niemieckie.

80 lat temu, 19 sierpnia 1942 r., nastąpiła krwawa likwidacja otwockiego getta przez okupacyjne władze niemieckie. Było to najtragiczniejsze wydarzenie w dziejach Otwocka. Szczególnie w tym dniu pamiętajmy o żydowskich mieszkańcach Otwocka, którzy stanowili ponad połowę jego przedwojennych mieszkańców.