Tomasz Winnicki

Tomasz Winnicki  

Czytaj

Regina Morawska -Stec

Regina Morawska -Stec Prezes Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Klubie Smok mOKtis Od 38 lat mieszkam w Otwocku. Przez 36 lat pracowałam w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jako statystyk medyczny, a później jako kierownik Działu Dokumentacji i Rejestracji Medycznej. Od wielu lat przewodniczyłam Związkowi Zawodowemu Pracowników Ochrony Zdrowia. W 2005

Czytaj